Rozcestník

Kašnice
OFICIÁLNÍ STRÁNKY

Poplatek 900 Kč na osobu a rok, je možné jej uhradit osobně na podatelně OÚ, nebo převodem na účet obce s označením VS = číslo popisné domu. 

Připomínáme, že povinnost uhradit poplatky je prodloužena do 30. června 2024. 

Harmonogram svozu odpadů

  • komunální odpad 1x měsíčně v pátek
  • tříděný odpad prostřednictvím pytlového svozu od domu (týká se vytříděného papíru, plastu a kovů). 

 

Harmonogram pro rok 2024: harmonogram (PDF 480.8 kB)

 

JAK NAKLÁDAT S ODPADY V OBCI KAŠNICE?

PYTLOVÝ SVOZ ODPADŮ platí pro papír + kovy a plast, PYTLE ODKLÁDEJTE PŘED DOMY VŽDY:

● DEN PŘED SVOZEM (úterý) VE VEČERNÍCH HODINÁCH A NEJPOZDĚJI DO 05.00 V DEN SVOZU (středa)

● NEPOŘUŠENÉ A ŘÁDNĚ ZAVÁZANÉ

● MAX. 10 KG ODPADU V PYTLI

● MAXIMÁLNĚ VYUŽIJTE KAPACITU PYTLE (neodkládejte pytle poloprázdné, avšak dbejte na max. nosnost pytle)

● MINIMALIZUJTE OBJEMY ODPADU: sešlapávejte plastové lahve, plechovky od nápojů, stohujte, rozřežte krabice, apod.

● Do pytlů vhazujte zásadně ten odpad, který tam patří. Totéž platí pro likvidaci v kontejnerech v obci.

 

PLAST

Patří sem: PET láhve od nápojů (sešlapané!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén. V obci zde třídíme také nápojový karton (sešlapaný!).

Nepatří sem: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.).

Možná nevíte:

• PVC je také plast, ale do tříděného plastu nepatří.

• Není třeba odstranit z PET lahve víčko a etiketu.

• Není třeba vymývat kelímky od jogurtů, másla a jiných potravin, ani od kosmetiky.

 

 

PAPÍR

Patří sem: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky).

Nepatří sem: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby.

Možná nevíte:

• Nemusíte z časopisů a dokumentů odstranit kancelářské svorky.

• Můžete vhazovat skartovaný papír.

• Před vhozením do kontejneru nemusíte z dopisních obálek vytrhnout fóliové okénko.

 

KOVY

Patří sem: typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.

Nepatří sem: plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů, těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť.

JAK PŘEDCHÁZET VZNIKU ODPADŮ?

Můžete například místo plastových sáčků používat opakovaně použitelné látkové, opakovaně použitelné obaly na drogerii apod. A tedy možnosti nevytvářet vůbec odpady, domácí kompostování, opětovné použití výrobků - např. oděvy.

Stav odpadového hospodářství v obci Kašnice za rok 2021

Pozvánka na akci

Kašnická traktoriáda

14. 9. 2024

 

Obec Kašnice
Kašnice 38
691 72 Kašnice

kasnice@kasnice.cz

Podatelna: Iveta Jelínková DiS.
tel: +420 519 419 379
mob: +420 608 189 583

IČ: 00600181
DIČ: CZ00600181
Datová schránka: xjka2n9

č. účtu: 1382112319/0800
Jako VS uveďte čp vašeho domu.

Starostka obce:

Ing. Jana Majerová
+420 725 111 274
starosta@kasnice.cz

Úřední hodiny starostky

Pondělí 15:00 - 18:00

Úřední hodiny - podatelna

Pondělí 13:00 - 17:00

Středa 13:00 - 17:00

Pracovní doba - podatelna

Pondělí 8:00 - 18:00

Úterý 7:00 - 14:00

Středa 8:00 - 17:30

Přestávka na oběd: 12:00 - 12:30

 

  

Čas poslední aktualizace: 05.06.2024 v 10:08
Oficiální stránky Kašnice © 2013
webdesign: Origine