Rozcestník

Kašnice
OFICIÁLNÍ STRÁNKY

Poplatek 900 Kč na osobu a rok, je možné jej uhradit osobně na podatelně OÚ, nebo převodem na účet obce s označením VS = číslo popisné domu. 

Připomínáme, že povinnost uhradit poplatky je prodloužena do 30. června 2022. 

Harmonogram svozu odpadů

  • komunální odpad 1x měsíčně v pátek
  • tříděný odpad prostřednictvím pytlového svozu od domu (týká se vytříděného papíru, plastu a kovů). 

 

Končící rok: harmonogram svozu 2022 od dubna (PDF 207.1 kB)

Pro rok 2023: Harmonogram svozu_2023_od 1.1.2023 (PDF 57.94 kB) 

 

JAK NAKLÁDAT S ODPADY V OBCI KAŠNICE?

PYTLOVÝ SVOZ ODPADŮ platí pro papír + kovy a plast, PYTLE ODKLÁDEJTE PŘED DOMY VŽDY:

● DEN PŘED SVOZEM (úterý) VE VEČERNÍCH HODINÁCH A NEJPOZDĚJI DO 05.00 V DEN SVOZU (středa)

● NEPOŘUŠENÉ A ŘÁDNĚ ZAVÁZANÉ

● MAX. 10 KG ODPADU V PYTLI

● MAXIMÁLNĚ VYUŽIJTE KAPACITU PYTLE (neodkládejte pytle poloprázdné, avšak dbejte na max. nosnost pytle)

● MINIMALIZUJTE OBJEMY ODPADU: sešlapávejte plastové lahve, plechovky od nápojů, stohujte, rozřežte krabice, apod.

● Do pytlů vhazujte zásadně ten odpad, který tam patří. Totéž platí pro likvidaci v kontejnerech v obci.

 

PLAST

Patří sem: PET láhve od nápojů (sešlapané!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén. V obci zde třídíme také nápojový karton (sešlapaný!).

Nepatří sem: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.).

Možná nevíte:

• PVC je také plast, ale do tříděného plastu nepatří.

• Není třeba odstranit z PET lahve víčko a etiketu.

• Není třeba vymývat kelímky od jogurtů, másla a jiných potravin, ani od kosmetiky.

 

 

PAPÍR

Patří sem: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky).

Nepatří sem: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby.

Možná nevíte:

• Nemusíte z časopisů a dokumentů odstranit kancelářské svorky.

• Můžete vhazovat skartovaný papír.

• Před vhozením do kontejneru nemusíte z dopisních obálek vytrhnout fóliové okénko.

 

KOVY

Patří sem: typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.

Nepatří sem: plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů, těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť.

JAK PŘEDCHÁZET VZNIKU ODPADŮ?

Můžete například místo plastových sáčků používat opakovaně použitelné látkové, opakovaně použitelné obaly na drogerii apod. A tedy možnosti nevytvářet vůbec odpady, domácí kompostování, opětovné použití výrobků - např. oděvy.

Stav odpadového hospodářství v obci Kašnice za rok 2021

Pozvánka na akci

Kašnické hody

 


 

24. 6. 2023

 

Pozvánka na akci

Kašnická traktoriáda

 Přihláška traktoristů zde


 

9. 9. 2023

 

Obec Kašnice
Kašnice 38
691 72 Kašnice

kasnice@kasnice.cz

Podatelna: Iveta Jelínková DiS.
tel: +420 519 419 379
mob: +420 608 189 583

IČ: 00600181
DIČ: CZ00600181
Datová schránka: xjka2n9

č. účtu: 1382112319/0800
Jako VS uveďte čp vašeho domu.

Starostka obce:

Ing. Jana Majerová
+420 725 111 274
starosta@kasnice.cz

Úřední hodiny starostky

Pondělí 15:00 - 18:00

Úřední hodiny - podatelna

Pondělí 13:00 - 17:00

Středa 13:00 - 17:00

Pracovní doba - podatelna

Pondělí 8:00 - 18:00

Úterý 7:00 - 14:00

Středa 8:00 - 17:30

Přestávka na oběd: 12:00 - 12:30

 

  

Čas poslední aktualizace: 05.06.2023 v 16:20
Oficiální stránky Kašnice © 2013
webdesign: Origine